Juniorverksamheten i Pörtom hålls måndagar i:

Pörtom församlingshem

Prästgårdsvägen 4 C

66270 Pörtom