Juniorverksamheten i Pörtom hålls onsdagar mellan kl. 12.40-14.20 i:

Pörtom församlingshem

Prästgårdsvägen 4 C

66270 Pörtom