Till dig som känner intresse för att kanske bli kantor erbjuds enskild undervisning i orgelspel.

Ta kontakt med Gerd Lindén-Liljehage för information!

orgelregister