Smågrupper

Vi bjuder också in till gemenskap i de smågrupper vi har i församlingen. Du kan vara med i en syjunta för att sticka, karasamling med kaffe och samtal, litteraturskafferiet för att samtala om böcker, tiistaikerho om du är finskspråkig, bönegrupp om du vill vara med och be.

De här grupperna är öppna för alla.