Pörtom hörde till Närpes församling 1555-1859. Blev självständig församling 1859, en del av Närpes kyrkliga samfällighet 1977 och igen en del av Närpes församling 2014. Är från och med 2015 kapellförsamling.
Antalet medlemmar av församlingen bosatta i Pörtom är ca 800 personer.