Kyrkorådet

Kyrkorådet är det verkställande och förvaltande organet i församlingen. Kyrkorådet leder församlingens verksamhet, ekonomi och förvaltning. Kyrkorådet bereder ärendena som kyrkofullmäktige skall besluta om.

Kyrkorådet tillsätts av kyrkofullmäktige. Som ordförande fungerar kyrkoherden. Mandatperioden är 2 år. Kyrkorådet i Närpes församling har 10 medlemmar.

Kyrkorådet i Närpes församling 2021-2022

Kyrkoherde Tom Ingvesgård, ordförande

Backlund Sven
Eklund Sven
Henriks Ann-Christine
Lillbåsk Kerstin
Lindqvist Veronica
Snickars Bernt
Svitzer Frank
Udd Bengt
Wideroos Ulla-Maj, viceordförande
Åkerman Lisen