Välkommen som medlem i kyrkan

Genom att bli medlem i kyrkan blir du medlem i församlingen på den ort där du bor.

Du kan bli medlem genom att fylla i en elektronisk blankett, dit du loggar in med dina bankkoder eller genom att komma in till pastorskansliet.

Du kommer till alla dess tjänster och får tilläggsuppgifter om dem via webbsidan: Bli medlem i kyrkan

Om du tidigare har blivit döpt och konfirmerad blir du medlem genast när ärendet har behandlats. Du får en bekräftelse på medlemsskapet från församlingen.

Du kan skicka en blankett med anhållan om medlemsskap även om du inte är döpt eller konfirmerad. Du får tilläggsuppgifter om vuxenskriftskola och/eller dop av prästerna i församlingen.

 

Kambvägen 2 C
64200  Närpes

e-post narpes.pastorskansli@evl.fi

tfn (06) 220 4200