Närpes Församlingshem

Närpes Församlingshem

Kyrktåget 2 B, 64200 Närpes

Norr om kyrkan ligger prästgården, som består av en huvudbyggnad, en drängstuga och en ekonomibyggnad. Den färdigställdes 1889 och tjänstgör i dag som församlingshem. Det mångsidiga församlingshemmet erbjuder lokaler för kyrkliga förrättningar, minnesstunder samt för olika evenemang.

I församlingshemmet finns ett litet kapell med kapacitet för 15 personer, en stor samlingssal med kapacitet för 75 personer samt två mindre rum för mindre samlingar och sammanträden, kapacitet för 15-25 personer.

Verksamhet

Församlingshemmet används för församlingens egen verksamhet såsom körövningar, bönegruppen och pensionärssamlingar men kan också hyras ut för till exempel dopfester, vigslar, minnesstunder och andra familjefester.
Reserveringar görs via församlingskansliet per telefon eller e-post. 

Sittplatser: 100 personer

Kontaktperson:

Josefine Sigg, husmor/församlingsmästare
Tel 045 346 1300
Kontakta Josefine Sigg via e-post via denna länk

 

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Café Café
Skötrum Skötrum
Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

sö 10.3 kl. 16.00

Kyrktåget 2 B, 64200 Närpes

Alpha-introduktionssamling i Nfh

Kristen tro - tråkig, osann, irrelevant? Alphakurs-introduktionssamling i Närpes församlingshem. Boris Salo, Marcus Jakobsson, Leif Olin m.fl. medverkar.
on 13.3 kl. 12.00

Kyrktåget 2 B, 64200 Närpes

Matgemenskap för alla i Närpes församlingshem.

Matgemenskap för alla i Närpes församlingshem. Anmäl senast 11.3 till Örn 040 7117685
ti 19.3 kl. 10.00

Kyrktåget 2 B, 64200 Närpes

Karasamling i Närpes församlingshem, Blomberg

Karasamling i Närpes församlingshem, Blomberg
on 10.4 kl. 12.00

Kyrktåget 2 B, 64200 Närpes

Matgemenskap för alla i NFH, gäst sjukhuspräst Malin Lindholm

Matgemenskap för alla i NFH med gäst, sjukhuspräst Tuija Storbacka berättar om sjukhussjälavården- en resurs och möjlighet under sjukhusvistelse. Anmäl senast 8.4 till Grandell 050 3864565.
ti 16.4 kl. 10.00

Kyrktåget 2 B, 64200 Närpes

Karasamling i NFH, Blomberg

Karasamling i NFH, Blomberg