Välkommen till våra Dagklubbar

Dagklubben finns till för alla fyra år fyllda, och i Dagklubben kan man delta tills man börjar förskolan.

Här får barnen fira andakt och utforska Bibelns berättelser på sin egen nivå. Vi pysslar, leker och upptäcker tillsammans. Utevistelse och utflykter har också en given plats i verksamheten.

I Dagklubben finner barnet en grund i kristen tro som både barnet och familjen kan bygga vidare på livet ut.

Dagklubbens läsår omfattar månaderna september-maj. För Dagklubben uppbärs en avgift för varje termin enligt följande:

Dagklubben heldag: 70€/ termin

Dagklubben Övermark: 35€/ termin

 

Här under hittar du länkar till mer information om våra olika dagklubbar

Dagklubben heldag

Öppen dagklubb

Dagklubben i Övermark

Ledarna

Övermark Dagklubb: Ida Lagerström och Carita Stenberg

Dagklubben Heldag (Centrum): Ida Lagerström och Andreas Skrifvars

Öppen Dagklubb (Pörtom) Carita Stenberg

Dagklubbarna finns i:

Närpes:

Kyrkbacken, Kyrktåget 2 A 1, 64200 Närpes

Måndagar och onsdagar kl. 8-16.30 (start 5.9.2022)Övermark:

f.d Övermark sparbank, Vasavägen 1602, 64610 Övermark

Tisdagar och torsdagar kl. 12.30-16 (start 6.9.2022)

Pörtom Församlingshem, Prästgårdsvägen 4C 66270 Pörtom

Måndagar 8:30-12:00 (start 5.9.2022)