Konfirmera dig i Närpes

I Närpes församling inbjuder vi alla som går i åk 8 att deltaga i skriftskolan. Om du inte tillhör lutherska kyrkan går det också att deltaga. I detta fall så behöver konfirmanden döpas innan konfirmationen.

Skriftskolan består av 3 olika huvuddelar.

Lektioner under skolåret: 

Vi har 9 st under höstterminen och 9 st under vårterminen. Dessa lektioner läses med hela gruppen och genomförs i samband med en gudstjänst/högmässa i någon av våra tre kyrkor.

Läger med god gemenskap:

Lägren innehåller lektioner och grupparbeten mm. 2 st veckoslutsläger för dem som läser vintervarianten och ett sexdagarsläger på Fridskär för dem som väljer juni 1 eller juni 2.


Deltagande i kyrkans verksamhet: 

Konfirmanden skall samla 15 underskrifter i kyrkogångsboken, minst 10 av dem skall vara en gudstjänst eller högmässa.


När skriftskolan är klar så konfirmeras deltagarna. För dem som läser på vintern brukar konfirmationen äga rum på kristi himmelfärdsdag och för junikonfirmanderna sker konfirmationen i regel på midsommar. 

Vill du ha information om kykoåret, söndagens namn och liturgisk färg mm. klicka här.

Har du frågor om skriftskolan kan du kontakta oss via någon av följande vägar.

Vi har en ny allmän adress som vi använder för att kommunicera med konfirmander och föräldrar. 

narpeskonfirmand@gmail.com

Har man mer personliga frågor kan man också kontakta Patric eller Ulf på telefon eller deras personliga adresser:

 

Patric Sjölander, ansvarig för ungdomsverksamheten i Närpes församling

tel: 050 436 3372

email: patric.sjolander@evl.fi

 

Ulf Sundqvist, kaplan i Pörtom

tel: 040 711 7682

email: ulf.sundqvist@evl.fi

 

Kyrkans värderingar