Söndagsskolan är barnens gudstjänst där det finns utrymme för stillhet, fart, förundran och fest. En plats där varje barn blir sett. I söndagsskolan får man också höra spännande berättelser om Gud och sjunga. Kyrkans barntimme följer samma princip som söndagsskolan men träffas i regel inte på en söndag utan på vardagar. Söndagsskolan är till för dig i åldern 4-12 år.