Välkommen och bekanta dig med våra kyrkor

Våra kyrkor erbjuder dig en plats för stillhet. Det går lika bra att komma till våra kyrkor för gudstjänst som för att bekanta sig med kyrkans arkitektur eller för att be.

Alla våra kyrkor är öppna vid gudstjänster eller evenemang, vid övriga tidpunkter enligt överenskommelse.