bild1
bild2

Dagklubben finns till för alla fyra år fyllda, och i Dagklubben kan man delta till man börjar förskolan.

Här får barnen fira andakt och utforska Bibelns berättelser på sin egen nivå. Vi pysslar, leker och upptäcker tillsammans. Utevistelse och utflykter har också en given plats i verksamheten.

I Dagklubben finner barnet en grund i kristen tro som både barnet och familjen kan bygga vidare på livet ut.

Anmälan till dagklubben sker i april månad. Dagklubbens läsår omfattar månaderna september-maj.

Avgift: 70€/termin

Dagklubben i Närpes hålls måndagar och onsdagar kl. 8 - 16.30 på:

Kyrkbacken

Kyrktåget 2 A 1

64200 Närpes