bild1
bild2

Dagklubben finns till för alla tre år fyllda, och i Dagklubben kan man delta till man börjar förskolan.

Här får barnen delta i en andakt och utforska Bibelns berättelser på sin egen nivå. Vi pysslar, leker och upptäcker tillsammans. Utevistelse och utflykter har också en given plats i verksamheten.

I Dagklubben finner barnet en grund i kristen tro som både barnet och familjen kan bygga vidare på livet ut.

Anmälan till dagklubben sker i april månad. Dagklubbens läsår omfattar månaderna september-maj.

Dagklubben i Närpes hålls måndagar och onsdagar kl. 9-12 i:

Arken 2.0

Kyrktåget 2 A 1

64200 Närpes