Mys

Ungdomssamlingar
 

Församlingen samarbetar med övriga församlingar när det gäller ungdomssamlingar. Under de senaste åren har vi haft både allkristna ungdomssamlingar tillsammans med frikyrkoförsamlingarna och samarbetat med SLEF som har haft ungdomssamlingar på Luthergården.

Är du intresserad av att vara med i en hem- eller bönegrupp så ta kontakt med församlingens ungdomsledare.

Ungdomssamlingar för våren 2021 är under planering. Håll ögon och öron öppna, information kommer!