Mys

Ungdomssamlingar
 

Församlingen samarbetar med övriga församlingar när det gäller ungdomssamlingar. Under de senaste åren har vi haft både allkristna ungdomssamlingar tillsammans med frikyrkoförsamlingarna och samarbetat med SLEF som har haft ungdomssamlingar på Luthergården.

Är du intresserad av att vara med i en hem- eller bönegrupp så ta kontakt med församlingens ungdomsledare.

 

Från HT 2022 kör vi med Fila Youth varannan måndag. Fälj dem på instagram för att hålla er uppdaterade.

Ledarteamet!