Pörtom Församlingshem

Pörtom Församlingshem

Prästgårdsvägen 4 C, 66270 Pörtom

Byggnaden stod klar 1871 och fungerade som prästgård fram till 1950-talet. Därefter renoverades huset och togs i bruk som församlingshem. Senaste större renovering gjordes i slutet på 1980-talet.
I församlingshemmet samlas varje vecka dagklubben, miniorer, juniorer och andra grupper samt olika körer. Minnesstunder och dop ordnas vid behov.

Sittplatser: 80 personer


Kontaktperson:

Johan Nordlund, församlingsmästare
Tel 045 200 7889
Kontakta Johan Nordlund via e-post via denna länk

Café Café
Parkering Parkering
Toalett Toalett