Församlingens verksamhet för ungdomar

Verksamhetsplan för församlingens ungdomsarbete

Församlingen arbetar aktivt för att på en bred bas nå ut till ungdomar och unga vuxna med det kristna budskapet. Vi möter dem i deras vardag och skapar relationer som kan ge dem större framtidstro. Vi arbetar också för att ungdomarna på ett naturligt sätt skall vara delaktiga i församlingens verksamhet.