Församlingskansli

Till församlingskansliet vänder du dig vid bokning av präst, kantor och utrymmen för dop och vigslar. Bokning vid dödsfall görs direkt via begravningsbyrån. Ämbetsbevis och släktutredningar för släktforskning beställs från och med 1.6.2021 från Kustens och Ålands centralregister tel. +358 40 759 1204.

Vi ger råd och information i många andra ärenden som berör församlingen.
Ta kontakt, vi finns här för er!

Kontaktuppgifter

Närpes församling
Kambvägen 2 C
64200 Närpes
Tel: 040 711 7692 (tel.tid må-fre 9-12)
E-post: narpes.pastorskansli(at)evl.fi

Kansliets öppethållningstider:

Vi betjänar p.g.a corona tillsvidare endast per e-mail och telefon

Faktureringsadresser

Kyrkans servicecentral/Närpes församling
++3256++
PB 378
00026 Basware

E-fakturaadress:
000372564418-7

E-postadress till fakturor:
kyrkansservicecentral(at)bscs.basware.com