Vinterskriftskolan

Om du väljer att konfirmera dig före sommaren så kommer du med i vår vinterskriftskolegrupp. Denna grupp har gemensam undervisning med de övriga grupperna i våra 3 kyrkor under höst och vårterminen, men har också två stycken veckoslutsläger, fredag till söndag under vintern. Dessa läger samkörs med vår hjälpledarutbildning.

Lägergårdar som vi använder på vinterskriftskolan

Lektioner 29-30.01 på Församlingshemmet

Pörkenäs lägergårdÖppna länk i ny flik  11-13.03

Pörkenäs lägergård