Ekonomisektion

Ekonomisektionens reglementsenliga huvuduppgift är att i samråd med ekonomichefen sköta församlingens ekonomi, fastigheter, skogsbruksmark, gravgårdar och lösegendom.

Ekonomisektionen i Närpes församling 2019-2022

Eklund Sven
Snickars Bernt
Wideroos Ulla-Maj, ordförande 2019-2020
Åkerman Lisen