Begravningsavgifter åren 2024 - 2026

Fastställda av kyrkorådet 12.12.2023 och av kyrkofullmäktige 20.12.2023

Gravplats

   25 år  50 år
Vanlig grav  80€/plats  220€/plats
Balkgrav  190€/plats  560€/plats
Urnplats (utanför urnlund)  50€/plats  130€/plats
Urngrav (i urnlund)  90€/plats  270€/grav


Kyrkofullmäktige beslutar om de avgifter som ska tas ut för en grav (Kyrkolagen 17:9,2)
Krigsveteraner beviljas gratis gravplats (utg. från gem.kfge. beslut 14.01.2004)
 

Gravgrävning

Vanlig grav  290€
Spädbarns-, urngrav  55€

 

Avgifter i minneslund

Askgravplats  36€
Asknedsättning  32€
Fästning av namnskylt på minnessten  32€
Namnskylt (120x25mm)   23€

(för gravering av namnskylt debiteras skilt)