Begravningsavgifter åren 2021-2023

Fastställda av kyrkorådet 29.10.2020 och av kyrkofullmäktige 09.11.2020

Gravplats

 25 år50 år
Vanlig grav70 €/plats200 €/plats
Balkgrav170 €/plats510 €/plats
Urnplats (utanför urnlund)45 €/plats120 €/plats
Urngrav (i urnlund)80 €/plats240 €/grav


Kyrkofullmäktige beslutar om de avgifter som ska tas ut för en grav (Kyrkolagen 17:9,2)
Krigsveteraner beviljas gratis gravplats (utg. från gem.kfge. beslut 14.01.2004)
 

Gravgrävning

Vanlig grav230 €
Spädbarns-, urngrav50 €

 

Avgifter i minneslund

Askgravplats32 €
Asknedsättning30 €
Fästning av namnskylt på minnessten30 €
Namnskylt (120x25mm) 20 €

(för gravering av namnskylt debiteras skilt)