Gravskötselavgifter

Vanlig grav (öppen jordrabatt)

  En plats Två eller flera platser
Avtal för en sommar (exkl. blommor) 65 € 82 €
Avtal för 5 års skötsel 360 € 480 €
Avtal för 10 års skötsel 744 € 992 €

 

Blomurnegrav (rabatt i fotstensplatta)

  en plats två eller flera platser
Avtal för en sommar
(exkl. blommor)
60 € 75 €
Avtal för 5 års skötsel                         334 € 448 €
Avtal för 10 års skötsel 691 € 926 €

 

Kantstensgrav

  En plats Två eller flera platser
Avtal för en sommar
(exkl.blommor)
75 € 93 €
Avtal för 5 års skötsel 411 € 544 €
Avtal för 10 års skötsel 850 € 1125 €

 

Notera: 5-års och 10-års skötslarna inkluderar blommor. Om församlingen tillhandahåller blommor för ettårs skötsel (en sommar) tillkommer kostnader enligt faktiskt pris.

Tillägg till skötselavtal (5-10 års)

  5 år 10 år
Extra blommor 60 € 125 €
Calluna 1 st. 60 € 125 €
Calluna 2 st. 80 € 165 €
Ljus på graven vid julen 60 € 125 €