Anställdas kontaktinformation


Christina Berglund

Församlingssekreterare/informationskoordinator
Kommunikationstjänster Ekonomi- och administrationstjänster


Daniella Lindström

Församlingssekreterare/informationskoordinator, (vårdledig fr.o.m. 11.05.2023)

Johan Nordlund

Församlingsmästare
Pörtom kapellförsamling övermark kapellförsamling