Anställdas kontaktinformation


Christina Berglund

Församlingssekreterare/informationskoordinator
Ekonomi- och administrationstjänster Kommunikationstjänster

Daniella Lindström

Församlingssekreterare/informationskoordinator, (vårdledig fr.o.m. 11.05.2023)

Johan Nordlund

Församlingsmästare
Pörtom kapellförsamling övermark kapellförsamling