Ekonomikontoret

Ekonomikontorets uppgift inom ekonomiförvaltningen är att sköta församlingens utbetalningar och uppbära de inkomster som tillfaller församlingen samt bokföringen av dessa. Vidare sköts bokföringen av församlingens fonder och konton för särskilda ändamål. På ekonomikontoret sköts löneberäkningar och löneutbetalningar samt de olika redovisningar som sammanhänger med dessa,  numera till vissa delar inom Kyrkans Servicecentrals system. Ansvaret för fastighetsskötseln och begravningsväsendet som helhet är ett annat betydande uppgiftsområde. Vidare sköts ärendeberedningen inom de egna uppgiftsområdena till ekonomisektionens och kyrkorådets sammanträden samt också olika andra administrativa uppgifter. Skogsbruket sköts i direkt samarbete med skogsvårdsföreningen och med gällande skogsbruksplan som grund.
På ekonomikontoret, som finns på adressen Kambvägen 2 bst. 2, arbetar ekonomichefen och byråsekreteraren.


Besöksadress:
Kambvägen 2 bst. 2
64200 Närpes