Sorgegrupper


När en människa som står oss nära dör berörs vi djupt. Sorgen efter en anhörig eller nära vän är en långvarig process, ett sorgearbete, som bör få ta sin tid och har sina olika skeden.

Man kan sörja på många olika sätt, men smärtan bör få komma till uttryck. Sorgen och smärtan berättar att vi ännu älskar den som inte mera finns hos oss. Om du behöver stöd genom samtal kan du kontakta någon av våra präster eller diakoniarbetare.

Vi erbjuder sorgegrupper för dem som vill ge uttryck för sorgen och smärtan och dela den med andra i samma situation. Att få vandra en bit tillsammans i sorgen är läkande i längden.