asd
Pörtom Musikgäng

Vi är en barnkör som sjunger bl.a. i familjegudstjänster och konserter främst i Pörtom.

Vi sjunger enstämmigt andliga sånger, psalmer och barnsånger.

Vi spelar också på rytminstrument och hittar på rörelser till sånger. 

Vi sjunger på onsdagar kl 14:50-15:30 i Pörtoms församlingshem.

Alla barn från förskola och lågstadiet är välkomna!