Hjälpledarutbildning
Hjälpledarutbildning

Hjälpledarutbildning
 

Hjälpledarutbildningen är församlingens verksamhet för konfirmerade ungdomar. Efter genomgången utbildning kan ungdomen fungera som ledare i församlingens verksamhet. Till innehållet hör teambuilding, att vara ledare i församlingen, på läger och i barnverksamheten, att leda lekar och hålla andakter. 

Hjälpledarutbildningen inleds varje höst och den största delen av utbildningen sker i samband med vinterskriftskolans veckoslutsläger. Undervisningen är ca 40 timmar och kan på så sätt räknas som en kurs på andra stadiet.

I år har vi istället för ett litet lägereko gjort om introduktionshelgen till en helhelg.