Bild: Margareta Berg, Närpes. Stickade strumpor GA 2021.
 

Gemensamt Ansvar

Vi har inte bara ansvar för de människor som finns i vår närmaste omgivning. Diakonin sträcker sig också till andra länder. Gemensamt Ansvar-insamlingen riktar sig varje år till specifika u-länder där olika målgrupper lyfts fram. Hjälpen kanaliseras via Kyrkans Utlandshjälp. Även församlingens missionsunderstöd och vänförsamlingsarbete är internationell diakoni.