Närpes församling har sitt kansli mitt på torget i Näsby. 
Kansliets dörr är öppen mån-ons kl 12-16.

Var inte rädd att ta kontakt eller komma in och prata med oss
om det är något du funderar över.

Varmt Välkomna! 

 

       Ring:                                                                                                                                                                              E-Mail:
       040 71 17 692                                                                                                                             narpes.pastorskansli@evl.fi