SOMMARLÄGER!

Vi hoppas att vi kan köra våra sommarläger enligt plan. Blir det så att coronaläget stoppar våra planer kommer vi att köra den teoretiska undervisningen via KyrkTV och Teams samt ha ett veckoslutsläger per grupp i början av augusti före skolstarten. Men vi hoppas och ber att vi skall få köra enligt planen.

 

Juni 1, 6-12.06.2022

Juni 2, 16-22.06.2022

Sommarkonfirmander

Vill du konfirmera dig på sommaren så har du undervisning tillsammans med alla konfirmander från alla våra tre kyrkor under höst och vårterminen. Under juni månad har vi två olika veckoläger på Fridskärs lägergård i Nämpnäs, Juni 1 och Juni 2.

Om du är med på sommarlägren så konfirmeras du oftast till midsommar.