Närpes kyrka

kyrk

Kyrkvägen 19, 64200 Närpes

Närpes första kyrka tycks ha varit en träkyrka. Den ersattes av en stenkyrka, den nuvarande kyrkans första stomme, som var ganska liten. Det var en rektangulär byggnad med altaret i öster. Byggåret är okänt, 1435 har uppgetts, men årtalet har inte kunnat bekräftas. Kyrkan byggdes till på längden på 1600-talet och blev en korskyrka på 1700-talet. I slutet av 1800-talet byggdes förstugorna och kyrkan fick då det utseende som den har idag. Kyrkan har 900 sittplatser.
Högmässa/gudstjänst firas i regel kl. 12.00.

Orgeln

En omfattande restaurering pågick 1977-85. Kyrkan fick då sin fjärde orgel, den nuvarande danska Christensen orgeln. 

Altartavlan

Altartavlan anskaffades 1803 och den är målad av hovmålaren Pehr Hörberg från Stockholm.

Predikstolen

Predikstolen tillverkades av Johan Kyntzel från Gamlakarleby.

Krucifixet

Krucifixet användes som altardekoration tills altartavla anskaffades. Det är gjort av en nordtysk mästare i slutat av 1400-talet och hör till de vackraste i Finland.

Klockstapeln

Klockstapeln från år 1757 är byggd under ledning av Matts Honga och är till typen en österbottnisk renässansstapel. Den inrymmer tre klockor, varav lillklockan är gjuten av material från den första klocka som anskaffades efter Stora Ofreden, under vilken samtliga klockor bortrövats.

Kyrkogården

På kyrkogården finns ett monument över de 18 närpesbor som stupade 1918. Detta är utfört av John Munsterhjelm, medan Matti Haupt skulpterat den sårade soldat som påminner oss om minnet av de 113 stupade under de två krigen 1939-1944.
Vidare finns på kyrkogårdens östra sidan ett emigrantmonument till minne av de Närpesbor som avlidit och begravts utomlands. År 1995 restes även ett monument till minne av de evakuerade från Jaakkima i Karelen som begravts i Närpes.
En gravsten längst i söder har rests till minnet av elva fångar, som dog av umbäranden i fånglägret i Finby 1918.

Kyrkstallarna

Kyrkstallarna var under 1700-talet ca 400 till antalet. Idag återstår 150. Kyrkstallarna byggdes för hästarna och kyrkobesökare som kom långväga ifrån kunde inkvartera sina hästar i kyrkstallarna under gudstjänsten, de långa utskjutande taken var avsedda som skydd för slädar och kärror.


Kontaktperson:

Jan-Erik Frantz, församlingsmästare
Tel 040 831 5147

Läge på kartan

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Hörselslinga Hörselslinga
Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

tors 27.6 kl. 19.00

Kyrkvägen 19, 64200 Närpes

Psalmkväll i Närpes kyrka

Vi sjunger bland annat älskade sommarpsalmer. Andakt Patrica Strömbäck, kantor Emilia Tikkala.
sön 30.6 kl. 11.30

Kyrkvägen 19, 64200 Närpes

Hästbesök i kyrkstall

Hästbesök i kyrkstall. Vi kommer till kyrkan med häst och kärra, hästarna leds in i varsitt kyrkstall. Efter gudstjänsten ordnas kyrkkaffe vid det s.k. guidestallet.
sön 30.6 kl. 12.00

Kyrkvägen 19, 64200 Närpes

Gudstjänst i Närpes kyrka, Strömbäck, Lindén

Gudstjänst i Närpes kyrka, Strömbäck, Lindén
sön 7.7 kl. 12.00

Kyrkvägen 19, 64200 Närpes

Högmässa i Närpes kyrka, Strömbäck, Tikkala.

Högmässa i Närpes kyrka, Strömbäck, Tikkala.
tors 11.7 kl. 19.00

Kyrkvägen 19, 64200 Närpes

Sommarkonsert i Närpes kyrka med Julia Grannas samt gitarrist

Sommarkonsert i Närpes kyrka med Julia Grannas samt gitarrist
sön 14.7 kl. 12.00

Kyrkvägen 19, 64200 Närpes

Gudstjänst i Närpes kyrka, Sundqvist, Tikkala.

Gudstjänst i Närpes kyrka, Sundqvist, Tikkala.
sön 21.7 kl. 12.00

Kyrkvägen 19, 64200 Närpes

Högmässa i Närpes kyrka

Högmässa i Närpes kyrka. Liturg: Ulf Sundqvist, Predikant; Rabbe Sandell, kantor; Sam Lindén.
sön 28.7 kl. 12.00

Kyrkvägen 19, 64200 Närpes

Gemensam spelmansgudstjänst i Närpes kyrka.

Gemensam spelmansgudstjänst i Närpes kyrka. Medverkande; Närpes spelmansgille, Folkdanslaget. Liturg; Tom Ingvesgård, Predikant; Håkan Salo, Kantor; Jan-Ola Granholm