Matutdelning

 

Diakoni är gemenskap och omsorg. Diakonins uppgift är att finnas till för människor. Livet kan innebära att man ställs inför situationer då man behöver hjälp och någon att tala med i förtroende. Diakonin vill vara en medvandrare. Hjälpen eller stödet kan vara andligt, själsligt, fysiskt, socialt och ekonomiskt.

”Två av dem var på väg till en by som heter Emmaus. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem.”  Lukas 24:13-15

Jesus såg sin medmänniska, lyssnade, botade, hjälpte och vandrade med dem. Jesus slog följe med de två som vandrade till Emmaus och talade med dem och förklarade för dem det de inte förstod.

I liknelsen om den barmhärtiga samariern visade Jesus att alla är våra medmänniskor oberoende av nationalitet, ras, religion eller andra faktorer. Jesus kallar oss alla att möta varandra som vi själva vill bli bemötta.

Vi tror att Gud är närvarande i alla möten, mellan två eller fler personer, genom sin Helige Ande. Vi tror att han hör vår bön, att han vill hela, upprätta och leda såsom han gjorde för 2000 år sedan.

Samtal

Diakonerna finns till för dig. Då du upplever att du behöver stöd eller att livet känns jobbigt står vi i tjänst med att lyssna och samtala och vägleda. Och önskar man förbön så får man det.

Själavård

Själavård kallas det när du kommer för att samtala med en diakon eller präst i kyrkan. Vi har tystnadsplikt. Själavårdssamtalet sker i förebyggande syfte och som stöd och dela på bördan då man upplever oro, sorg, rädsla, ångest, är i en krissituation eller om man behöver andlig vägledning. För oss som jobbar i kyrkan är tron en självklar grund. För den som kommer för samtal behöver inte tron vara självklar. Vi lyssnar, vägleder och stöder dig att hitta en väg framåt i den livssituation du befinner dig i.

Mottagning

Diakoniarbetarna står till tjänst då du hamnat ut för t.ex. arbetslöshet, skilsmässa, sjukdom, ekonomiska svårigheter eller något annat som för tillfället gör livet svårt. Du kan då besöka diakoniarbetaren genom att boka tid.

Hembesök

Diakonerna gör gärna hembesök. Om du inte längre kan ta dig till församlingens verksamhet har diakonerna möjlighet att besöka dig i ditt hem eller på sjukhus.

Uppvaktningar

Diakonerna uppvaktar alla som fyller 80- och 85 år. Vi kommer då på besök och överräcker en gåva från församlingen.