Välkommen till seniorkören!

Vi sjunger lätta, nya och gamla andliga sånger, en- och tvåstämmigt.
Vi uppträder på pensionärssamlingar i Pörtom och medverkar också i gudstjänster och konserter.

Övningarna hålls i Pörtom kyrka onsdagar kl 13-14.

Nya sångare är välkomna!  Du kan börja även mitt i terminen.

fönster