bild1
bild2

Dagklubben finns till för alla fyra år fyllda, och i Dagklubben kan man delta till man börjar förskolan.

Här får barnen fira andakt och utforska Bibelns berättelser på sin egen nivå. Vi pysslar, leker och upptäcker tillsammans. Utevistelse och utflykter har också en given plats i verksamheten.

I Dagklubben finner barnet en grund i kristen tro som både barnet och familjen kan bygga vidare på livet ut.

Anmälan till dagklubben sker i april månad. Dagklubbens läsår omfattar månaderna september-maj.

Avgift: 35€/termin

Dagklubben i Övermark hålls tisdagar och torsdagar mellan 12.30 och 16 i:

Övermark församlingsstuga

Vasavägen 1522 B

64610 Övermark