bild1
bild2

Dagklubben finns till för alla tre år fyllda, och i Dagklubben kan man delta till man börjar förskolan.

Här får barnen delta i en andakt och utforska Bibelns berättelser på sin egen nivå. Vi pysslar, leker och upptäcker tillsammans. Utevistelse och utflykter har också en given plats i verksamheten.

I Dagklubben finner barnet en grund i kristen tro som både barnet och familjen kan bygga vidare på livet ut.

Anmälan till dagklubben sker i april månad. Dagklubbens läsår omfattar månaderna september-maj.

Dagklubben i Övermark hålls tisdagar och torsdagar mellan 12.30 och 16 i:

Övermark församlingsstuga

Vasavägen 1522 B

64610 Övermark