Kyrkofullmäktige

Det högsta beslutande organet i Närpes församling är kyrkofullmäktige. Fullmäktige fattar beslut om huvudlinjerna i församlingens ekonomi t.ex. om byggande, köp och försäljning av fastigheter. Kyrkofullmäktige fastställer också kyrkoskatteprocenten. Till fullmäktiges uppgifter hör också att besluta om att inrätta nya tjänster eller dra in tjänster. Medlemmarna i kyrkofullmäktige utses genom församlingsval som förrättas vart fjärde år. Kyrkofullmäktige i Närpes församling har 23 medlemmar. Sammanträdena är offentliga om inte fullmäktige i något visst ärende beslutar annorlunda.

Kyrkofullmäktige i Närpes församling 2019-2022

Antfolk Carola
Asp Jan-Erik, första viceordförande 2021-2022
Björklund Mikaela
Ek Susanna
Grönberg Marita, andra viceordförande 2021-2022
Göthelid Per
Henriks Ann-Christine
Lindqvist Veronica
Mangs Herbert
Multamäki Elisabeth
Nordström-Lytz Rita
Norrback Ann-Katrin
Snickars Bernt
Ström Anna-Liisa
Svitzer Frank
Tikkala Emilia
Udd Bengt
Wenman Anders
Westermark Håkan, ordförande 2021-2022
Wideroos Ulla-Maj
Yljens Boris
Åbacka Kristian
Åkerman Lisen