Kyrkofullmäktige

Det högsta beslutande organet i Närpes församling är kyrkofullmäktige. Fullmäktige fattar beslut om huvudlinjerna i församlingens ekonomi t.ex. om byggande, köp och försäljning av fastigheter. Kyrkofullmäktige fastställer också kyrkoskatteprocenten. Till fullmäktiges uppgifter hör också att besluta om att inrätta nya tjänster eller dra in tjänster. Medlemmarna i kyrkofullmäktige utses genom församlingsval som förrättas vart fjärde år. Kyrkofullmäktige i Närpes församling har 23 medlemmar. Sammanträdena är offentliga om inte fullmäktige i något visst ärende beslutar annorlunda.

Kyrkofullmäktige i Närpes församling 2023-2026

Asp Jan-Erik

Björklund Mikaela

Hannus Daniel

Hannus-Gullmets Britta

Herrmans Carl-Erik

Lillbåsk Kerstin

Lindén Samuel, första viceordförande 2023-2024

Långkvist Jim

Mangs Herbert

Multamäki Elisabeth

Nordström-Lytz Rita

Stenholm Harry

Ström Anna-Liisa

Svitzer Frank

Udd Bengt

Valsberg-Småros Desirée

Wenman Anders

Westermark Håkan, ordförande 2023-2024

Wideroos Ulla-Maj

Yljens Boris

Åbacka Kristian

Åkerman Lisen, andra viceordförande 2023-2024

Österdahl Marjo