Sedan 1980-talet har Pörtom bedrivit en aktiv kontakt med sin vänförsamling i Varbla i Estland. Med frivilligt arbete och frivilliga medel har Pörtom församling skickat hjälpsändningar till Varbla 2-4 gånger om året. 

Möbler, kläder och hushållsartiklar kan lämnas in till Pörtom drängstuga bredvid församlingshemmet i Pörtom (bild på drängstuga)

Kontakt hålls med Varbla via frivilliga och besök ordnas årligen både till och från Varbla

Frivilliga kan delta i lastningar av hjälpsändningar, ordnande av verksamhet för insamling av medel, upprätthållande av förvarningsutrymmen och i en varm kontakt med våra vänner i Estland.