Övermarks kapellförsamling

År 1871 beviljades Övermarks församling genom ett kejserligt utslag utträde ur Närpes församling. Församlingen uppgick åter i Närpes församling vid fusionen med Närpes och Pörtoms församlingar år 2014. Fr.o.m. år 2015 är Övermark en kapellförsamling inom Närpes församling. Antalet församlingsmedlemmar bosatta på Övermarks kapellförsamlings område är ca 1000 personer.

I kapellförsamlingen hålls regelbundna söndagliga gudstjänster och högmässor, företrädesvis i Övermarks kyrka. Några gånger per år är söndagsgudstjänsten utlokaliserad till något bönehus eller någon byagård och kallas då byagudstjänst. Understundom hålls även olika typer av specialgudstjänster som exempelvis familje-, knatte- och skolgudstjänster. 
Sedvanlig församlingsverksamhet utöver gudstjänster är förrättningar (vigslar, dop och begravningar), andakter på servicehemmen samt diverse samlingar och gruppmöten i församlingshemmet, som t.ex. minnesstunder, månadsvisa pensionärssamlingar i samarbete med Övermarks pensionärsförening och bönegrupper. I församlingshemmet ordnas även regelbunden körverksamhet under hösten och våren.
Föräldra-barn- och eftisverksamhet hålls under höst- och vårterminerna i församlingsstugan på Vasavägen invid den gamla prästgården (som numera är i privat ägo).