Mathjälp

En personbil som lastas med en låda med mathjälp.
mathjälp

Matbanken förmedlar avgiftsfri mathjälp till hushåll som befinner sig i en tillfällig ekonomiskt svår situation.

Matbanken är en del av den helhetsmässiga hjälpen till människan som kyrkan kan erbjuda.

Matkassar delas ut på Café Albert, kaffeservering. Närpesvägen 35,
på måndagar kl. 10.00-10.30 jämna veckor.