Mathjälp

En personbil som lastas med en låda med mathjälp.
mathjälp

Matbanken förmedlar avgiftsfri mathjälp till hushåll som befinner sig i en tillfällig ekonomiskt svår situation.

Matbanken är en del av den helhetsmässiga hjälpen till människan som kyrkan kan erbjuda.

Matkassar delas ut på Café Albert, Närpesvägen 35,
på måndagar kl. 10.00-11.00 jämna veckor.