HD-bandet 2021

Övrigt ungdomsarbete


HÖSTDAGARNA

Höstdagarna är en stor ungdomssamling där flera hundra ungdomar deltar, dessa dagar sker i månadsskiftet oktober-november.
Höstdagarna är ett evenemang där ungdomarna genom sånger, verkstäder, andakter, konserter och gudstjänster kan känna gemenskap med andra ungdomar.

Höstdagarna erbjuder mycket program, men också tid att tralla i trappan eller bara slappa i caféet.
Höstdagarna passar dig som är nyfiken på livet och kristen tro.
Höstdagarna är ämnade för konfirmander, ungdomar som nyligen har gått i skriftskola, hjälpledare och andra ungdomar som söker ett evenemang med ett enkelt kristet innehåll.

Närpes församling erbjuder alla konfirmander att delta vid dessa dagar. För dem som valt att gå hjälpledarutbildningen så ingår dagarna som en obligatorisk del i utbildningen. Även de som varit med förut kan komma med som deltagare. Har du fyllt 18 år kan du komma med som gruppledare eller så kan du ställa upp som talkoarbetare.
När vi åker till höstdagarna tar vi också med oss en gruppledare per 10 deltagare så att alla som åker med kan känna sig trygga.

Du kan läsa mer om Höstdagarna här.
 

UK, ungdomens kyrkodagar

Ungdomens kyrkodagar (UK) är en påverkningskanal för dig som vill påverka hur kyrkan och samhället ska se ut i framtiden. Din församling kan sända dig som ombud till UK som en representant för de unga på din ort. För att komma med ska du vara konfirmerad och mellan 15 och 30 år.

Du kan läsa mer om UK här.

Vill du veta mer om UK kolla filmen.
 

Fila Youth

Från HT 2022 fortsätter det ekumeniska ungdomsarbetet. Arbetet är gemensam satsning mellan friförsamlingarna och lutherska kyrkan i Närpes. Samlingarna hålls på filadelfia. Följ fila youth på Instagram för att hålla dig uppdaterad.

 

Fältarbete

Församlingen finns på plats på Fagerö vissa festkvällar under sommaren samt vid tomatkarnevalen och andra större evenemang under året. Detta för att finnas på plats där ungdomarna finns. Leta reda på ungdomsledaren om du vill prata eller har något annat på ditt hjärta.

 

Jourhavande medmänniska

Om du har funderingar på livsfrågor eller bara behöver ha någon som lyssnar så kan du när som helst ta kontakt med oss, se kontaktuppgifter under ungdomsverksamhet. Du kan ta kontakt med församlingens ungdomsarbetare.