Ämbetsbevis och släktutredningar

Ärenden som berör medlemsregistret sköts från 1.6.2021 av Kustens och Ålands centralregister.
Du når centralregistret per telefon 040 759 1204 

Beställning av ämbetsbevis

Du kan beställa ämbetsbevis och släktutredningar på följande sätt:

Här hittar du information om ämbetsbevisavgifterna

Det finns två typer av ämbetsbetyg

  1. Ett lever-intyg innehåller aktuella uppgifter om en levande person. I intyget antecknas beroende på användningsändamål också grundläggande personuppgifter om make/maka och/eller barn och/eller föräldrar (exklusive flyttningar). 
     
  2. Ett ämbetsbetyg i form av en släktutredning är mer omfattande. I det ämbetsbetyget antecknas bl.a. information om flyttning samt uppgifter om make/maka samt barn. Om personen i fråga inte har barn antecknas föräldrar och syskon i ämbetsbetyget.

Släktutredning behövs i allmänhet för bouppteckning och skötsel av övriga ärenden i samband med ett dödsbo. En släktutredning levereras inom ca 4 veckor, per e-post.
Om släktutredningen anger att personen i fråga lever, behövs inget skilt lever-intyg.