Ämbetsbevis och släktutredningar

Ärenden som berör medlemsregistret sköts från 1.6.2021 av Kustens och Ålands centralregister.
Du når centralregistret per telefon 040 759 1204 on 12:15 -14 övriga vardagar 9.00 -11.00   12.15-14.00

Beställning av ämbetsbevis

Du kan beställa ämbetsbevis och släktutredningar på följande sätt:

  • privatpersoner: genom att beställa via onlinetjänsten 
  • företag, myndigheter: genom att fylla i denna webb-blankettÖppna länk i ny flik. Organisationer som beställer ämbetsbevis via tjänsten ska ge sina anställda som gör beställningarna fullmakt i Suomi.fi-tjänsten. Fullmakten kan göras redan före oktober. Närmare anvisningar om befullmäktigandet finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats suomi.fi/fullmakterÖppna länk i ny flik. Som fullmaktsärende väljs Beställning av ämbetsbevis.
  • genom att ringa Kustens och Ålands centralregister +358 40 759 1204 (on 12:15-14 övriga vardagar 9.00-11.00  12.15-14.00)

Här hittar du information om ämbetsbevisavgifterna

Det finns två typer av ämbetsbetyg

  1. Ett lever-intyg innehåller aktuella uppgifter om en levande person. I intyget antecknas beroende på användningsändamål också grundläggande personuppgifter om make/maka och/eller barn och/eller föräldrar (exklusive flyttningar). 
     
  2. Ett ämbetsbetyg i form av en släktutredning är mer omfattande. I det ämbetsbetyget antecknas bl.a. information om flyttning samt uppgifter om make/maka samt barn. Om personen i fråga inte har barn antecknas föräldrar och syskon i ämbetsbetyget.

Släktutredning behövs i allmänhet för bouppteckning och skötsel av övriga ärenden i samband med ett dödsbo. En släktutredning levereras inom ca 4 veckor, per e-post.
Om släktutredningen anger att personen i fråga lever, behövs inget skilt lever-intyg.