Anmälning till Junior SommarlovsEdition

Sommarlov

Vilken/Vilka dagar kommer barnet delta?
VI har öppet från 8-16.30
Fyll i ev. avvikande tider under "annat som är viktigt att veta"

                                                         Tack för anmälan!