NÄRPES FÖRSAMLING I CORONA TIDER

Med hänvisning till statsrådets beslut har Närpes församling diskuterat den uppkomna situationen med anledning av Corona-viruset och vill så långt det är möjligt bära ansvar för att minska smittospridningen. Därför har  man beslutat att församlingsverksamheten tillsvidare utgörs av:

- Gudstjänster hålls endast i Närpes kyrka varje helgdag kl. 12, sänds som vanligt via gudstjänstkanal eller via webben. Endast de som förrättar gudstjänsten är närvarande.

- Kyrkorna är öppna efter varje söndags gudstjänst för stillhet och enskild bön. Närpes kyrka kl. 13-15, Pörtom kyrka kl. 13.30-15, Övermark kyrka kl. 13.30-15. En präst eller någon annan anställd är närvarande för samtal.

Dop i kyrkorna med max. 10 pers.

Jordfästningar i kyrkorna med max. 10 pers.

Minnesstund kan ordnas i församlingshemmen med max. 10 pers.

Vigslar i kyrkorna med max. 10 pers.

Konfirmandundervisning för vintergruppen via webben, mera info via e-post till konfirmanderna

Andligt stöd av präster och diakoner

All övrig verksamhet inhiberas.

Kontaktuppgifter:

Tom Ingvesgård, kyrkoherde 050 589 5899

Ann-Mari Audas-Willman, kaplan 0500 269 789

Marcus Jakobsson, kaplan 040 711 7681

Ulf Sundqvist, kaplan 040 711 7682

Kristina Örn, diakon 050 386 4565

Anders Blomberg, diakon 040 711 7696

Maria Wallin, diakon 040 711 7685Mottagningen på församlingskansliet stängs. Ta istället kontakt via telefon 06 220 4200 eller e-post narpes.pastorskansliet [at] evl.fi 

 

  

 

05 aprGudstjänst i Närpes kyrka. Audas-Willman, Lindén.
Tid: söndag kl.12:00
Plats: Närpes kyrka
05 aprNärpes kyrka är öppen efter gudstjänst för stillhet och enskild bön.
Tid: söndag kl.13:00
Plats: Närpes kyrka
05 aprPörtoms kyrka öppen för stillhet och enskild bön
Tid: söndag kl.13:30
Plats: Pörtoms kyrka
05 aprTid för stillhet, bön och samtal i Övermarks kyrka
Tid: söndag kl.13:30
Plats: Övermarks kyrka
06 aprAktläsning med orgelmeditation i Närpes kyrka, Ann-Mari Audas-Willman, Sam Lindén
Tid: måndag kl.18:00
Plats: Närpes kyrka
07 aprAktläsning med orgelmeditation i Närpes kyrka, Marcus Jakobsson, Sam Lindén
Tid: tisdag kl.18:00
Plats: Närpes kyrka

Detta är vi på facebook!

På Facebook uppdaterar vi om olika aktuella händelser, sådant som varit, eller också delar med oss av kommande händelser, information eller andra intressepunkter. 

Gudstjänst TV

Hade du inte möjlighet att närvara vid de senaste gudstjänsterna? Ingen fara! En del av våra gudstjänster och högmässor spelas in och går i efterhand att se här via följande länkar: