Detta är på gång!
J O R D A R R E N D E N

Närpes församling bjuder ut odlingsmarker att arrenderas för en period om fem år

( odlingssäsonger ) fr.o.m. år 2020 enligt följande :

I Närpes av läg. Närpesbete II / Klaresund 0,90 ha,

Eriksberg 1,36 ha,

Klaresund 6,70 ha ( tot. 8,96 ha ).

I Pörtom av läg. Köping 2,38 ha.

Närmare uppgifter erhålls av ek.chef. Kjell Storgeust, tel. 040-7117680. Slutna anbud märkta "jordarrende" lämnas till ekonomikontoret, Kyrktåget 2 A 5 64200 Närpes före 15.10.2019 kl. 15.00.


Nu lanserar Närpes församling en TALK SHOW!

I SOFFAN - för dig mitt i livet hålls till en början tre gånger. Det är Nanna Rosengård och David Strömbäck som möts i den rosa soffan för att samtala och musicera. Rosengård är förutom en av församlingens kantorer också teologie doktor i judisk mystik och Strömbäck är egen företagare som dessutom skriver sin egen musik och gillar att fundera kring livet. I den här serien diskuteras sånt som vi mitt i livet funderar på och ställer det på kyrkans uråldriga scen. 

 

13.10 kl 18:30 i Närpes kyrka: ”Fasaden” - om att jämföra sitt liv med andra, sociala medier och att vara lyckad.

 

17.11 kl 18:30 i Övermark kyrka: ”Hjälp! Jag har fyllt 40!” - om livets olika faser och att förlora tron på sånt man tyckte var viktigt.

 

12.1 kl 18:30 i Pörtoms kyrka: ”Föräldraskap” - föräldraskap är ledarskap, om att våga i ett normlöst samhälle.

 

Efteråt finns möjlighet till mingel med FAIR TRADE mörkrostat kaffe eller te.

Varmt välkomna!

 


Häng med i våra evenemang som händer runt om i Närpes. Datum och tider hittas i evenemangskalendern nedan.

 

 

16 oktPensionärssamling i Närpes församlingshem. Vi börjar med lunch. Dagens gäst: Johan Eklöf. Blomberg, Örn, Lindén. Lotteri för diakonin.
Tid: onsdag kl.12:00
Plats: Närpes församlingshem
17 oktDagssamling i Böle bystuga
Tid: torsdag kl.13:00
Plats: Muu tila
17 oktEkumeniskt förbönstillfälle på Filadelfia inför evangelisationssatsningen med Sebastian Stakset
Tid: torsdag kl.19:00
Plats: Muu tila
18 oktKarasamling i Övermark församlingshem
Tid: fredag kl.18:30
Plats: Övermarks församlingshem
20 oktGudstjänst i Pörtoms kyrka. Sundqvist, Rosengård.
Tid: söndag kl.10:00
Plats: Pörtoms kyrka
20 oktHögmässa i Närpes kyrka, Jakobsson, Ingvesgård, Lindén, S:ta Maria församlingskör
Tid: söndag kl.12:00
Plats: Närpes kyrka

Detta är vi på facebook!

På Facebook uppdaterar vi om olika aktuella händelser, sådant som varit, eller också delar med oss av kommande händelser, information eller andra intressepunkter. 

Gudstjänst TV

Hade du inte möjlighet att närvara vid de senaste gudstjänsterna? Ingen fara! En del av våra gudstjänster och högmässor spelas in och går i efterhand att se här via följande länkar: