NÄRPES FÖRSAMLING INFORMERAR

LEDIGA TJÄNSTER

Närpes församling söker en barnledarvikarie i arbetsavtalsförhållande.

För uppgiften kan antas person som avlagt grundexamen i barn- och familjearbete eller som har annan lämplig utbildning eller erfarenhet som församlingen godkänner för uppgiften. Barnledaren avlönas enligt kravgrupp 401 i kyrkans kollektivavtal. Anställningen inleds i vecka 33 och pågår t.o.m. utgången av vårterminen 2021.

Ansökningar inlämnas senast 3 augusti före kl. 16 till Närpes församling, Kyrktåget 2 A 1, 64200 Närpes, i slutet kuvert märkt "barnledarvikariat". Närmare upplysningar ger ansvariga för barnverksamheten Jenny Långkvist på telefon 050 370 2976.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÄR DU ÅRETS 50-ÅRS KONFIRMAND?

Med hänsyn till det rådande läget med coronapandemin samt därtill hörande restriktioner har Närpes församling beslutat att inte samla årets 50-års konfirmander till träff detta år, detta gäller de som blivit konfirmerade i Närpes, Pörtom eller Övermark kyrka året 1970. I stället bjuder vi till en glad träff för er sommaren 2021 och återkommer med mera info då.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÄRPES FÖRSAMLINGS INFO UNDER CORONAPANDEMIN

Med hänvisning till statsrådets beslut har Närpes församling diskuterat den uppkomna situationen med anledning av Corona-viruset och vill så långt det är möjligt bära ansvar för att minska smittospridningen. 

Fr.o.m. 1.6.2020 kan över 50 personer delta i gudstjänster och förrättningar i kyrkan men man ska följa myndigheternas anvisningar om hygien och säkerhetsavstånd. Det maximala antalet deltagare är 500 personer.

- Gudstjänster hålls i Närpes kyrka varje helgdag kl. 12. Från söndag 7.6.2020 firar vi gudstjänst med församlingen närvarande i kyrkan. Gudstjänsterna sänds fortsättningsvis även via gudstjänstkanal eller via webben. 

Kyrkliga förrättningar - dop, vigsel och jordfästning - ordnas enbart i kyrkorna och kan från 1.6.2020 ordnas med flera än 50 personer deltagare genom att följa myndigheternas anvisningar om hygien och säkerhetsavstånd.

- Dopfester, bröllopsfester och minnesstunder är privata tillställningar och då får högst 50 personer delta i enlighet med statsrådets riktlinje.Mottagningen på församlingskansliet är tillsvidare stängd. Ta istället kontakt via telefon 06 220 4200 eller e-post narpes.pastorskansliet [at] evl.fi 

 

13 augMusik i augustikvällen i Pörtoms kyrka. Helene Nyberg, Thomas Enroth. GL
Tid: torsdag kl.20:00
Plats: Pörtoms kyrka
16 augKonfirmationsmässa i Övermark kyrka, Ulf Sundqvist, Patric Sjölander
Tid: söndag kl.10:00
Plats: Övermarks kyrka
16 augHögmässa i Närpes kyrka, Marcus Jakobsson liturg, Håkon Fagervik predikant, Kristiina Heikkilä kantor
Tid: söndag kl.12:00
Plats: Närpes kyrka
16 augKonfirmationsmässa i Pörtom kyrka Ulf Sundqvist, Patric Sjölander, Gerd Lindén
Tid: söndag kl.13:00
Plats: Pörtoms kyrka
16 augMissionskväll på Fridskär med Brita och Olof Jern
Tid: söndag kl.18:00
Plats: Besök på annan plats
20 augMusik i augustikvällen i Pörtoms kyrka. Monica Heikius, Karolin Wargh, Michael Wargh
Tid: torsdag kl.20:00
Plats: Pörtoms kyrka

Gudstjänst TV

Hade du inte möjlighet att närvara vid de senaste gudstjänsterna? Ingen fara! En del av våra gudstjänster och högmässor spelas in och går i efterhand att se här via följande länkar: