NÄRPES FÖRSAMLING INFORMERAR

NÄRPES FÖRSAMLINGS INFO UNDER CORONAPANDEMIN

OBS! 
Alla samlingar inomhus och utomhus max. 10 personer. Begränsningen gäller 12-31.10.2020. Med hänvisning till regionförvaltningens beslut har Närpes församling diskuterat den uppkomna situationen med anledning av Corona-viruset och vill så långt det är möjligt bära ansvar för att minska smittospridningen. 

Max 10 personer kan delta i gudstjänster och förrättningar i kyrkan men man ska följa myndigheternas anvisningar om hygien, säkerhetsavstånd och användning av ansiktsmask. 

Gudstjänster sänds endast via gudstjänstkanalen eller via webben från Närpes kyrka under perioden 5-31.10.2020. Vi uppmanar även alla som kommer till våra samlingar under denna period att ta med eget munskydd. 

Kyrkliga förrättningar - dop, vigsel och jordfästning - ordnas enbart i kyrkorna och kan ordnas med max 10  personer under tiden 5-31.10 genom att följa myndigheternas anvisningar om hygien och säkerhetsavstånd.

Dopfester, bröllopsfester och minnesstunder är privata tillställningar och deltagarantal i enlighet med regionförvaltningens riktlinje. Minnesstunder ordnas i församlingshemmena under perioden 5-31.10 för max 10 personer.

Pastorskansliet är stängt för fysiska kundbesök under tiden 7-31.10.2020. Betjäningen under denna tid sköts per telefon och e-post.

Diakoniverksamheten Diakonerna meddelar att all gruppverksamhet såsom karasamlingar, tiistaikerhon keskusteluryhmä och diakonisyföreningen avbryter sina planerade träffar under tiden 5-31.10.2020. Matbanken vid Café Albert upprätthålls som vanligt dock utan servering. Vi finns även till för er som behöver prata, själavårdande samtal, per telefon. Tag frimodigt kontakt!

Musikverksamheten Uppehåll med den regelbundna körverksamheten fram till 31.10. Fredagar veckans sång på församlingens Instagram. Allhelgona dagen 31.10 kan man lyssna till Undantagskören från Pörtom på församlingens Facebooksida och Youtubekanal.

Barnverksamheten På grund av det eskalerade läget med Covid-19 kommer vi vidta en del preventiva åtgärder i verksamheten. Vi hoppas att ni har förståelse för att eventuella ändringar kan ske snabbt. Vi önskar att ni använder munskydd när ni för och hämtar barnen. Tvätta händerna tillsammans med barnet (gäller främst Dagklubben och yngre barn på Kyrkans barntimme och Knattemusik) och använd handsprit. Föräldrar ombeds stanna i hallen och inte stiga in i "lekrummet". Ledarna kommer att använda visir, förbered gärna barnen på detta för att undvika att det blir en obehaglig situation för dem. Vecka 42 (12-18.10) är alla grupper pausade i väntan på nya direktiv. Vi hoppas kunna fortsätta verksamheten vecka 43.

Ungdomsverksamheten Skriftskolan: Konfirmanderna träffas som planerat i Närpes kyrka söndag 11.10 kl. 12. Alla konfirmander ska ha med sig egen mask som skall bäras i kyrkan även om man är under 15 år och handsprit skall användas, finns vid ingången i kyrkan. Detta av respekt för de andra kyrkobesökarna. Konfirmanderna skall också sitta med säkerhetsavstånd på markerade platser. Serveringen inhiberas p.g.a. rådande läge. Ungdomsarbetet: Ungdomskvällarna på Café Albert tisdagar och fredagar fortsätter, men alla besökare skall bära mask och använda handsprit. Vi kommer också att ta upp namn och telefonnummer vid dörren på alla besökare för att kunna kartlägga en eventuell smittkedja om någon skulle bära på Corona. Hjälpledarutbildningen: Hjälpledarkickoffen/äventyrsresan till FlowPark 17.10 inhiberas.

Övrig verksamhet Följ med vår veckoannonsering och information på hemsidan om vilken verksamhet som ordnas.

Infon uppdaterad 14.10 

24 oktAftonmusik i S:ta Maria. S Lindén orgel
Tid: lördag kl.18:00
Plats: Närpes kyrka
25 oktOBS! INHIBERAD Pilgrimsvandring med start från Övermarks kyrka kl. 8.30
Tid: söndag kl.08:30
Plats: Muu tila
25 oktOBS! INHIBERAD Högmässa i Övermark kyrka. Jakobsson, Rosengård
Tid: söndag kl.10:00
Plats: Övermarks kyrka
25 oktOBS! Sänds endast via kyrkkanalen och webbtv. Sånggudstjänst med nattvard i Närpes kyrka. Audas-Willman, Lindén.
Tid: söndag kl.12:00
Plats: Närpes kyrka
25 oktOBS! INHIBERAD Högmässa i Pörtom kyrka, Jakobsson, Heikkilä
Tid: söndag kl.13:00
Plats: Pörtoms kyrka
25 oktOBS! INHIBERAT Möte i Töjby bykyrka Tomas Gäddnäs, Torvald Hjulfors, Tom Ingvesgård och Dina Wikstedt
Tid: söndag kl.16:00
Plats: Muu tila

Detta är vi på facebook!

På Facebook uppdaterar vi om olika aktuella händelser, sådant som varit, eller också delar med oss av kommande händelser, information eller andra intressepunkter. 

Gudstjänst TV

Hade du inte möjlighet att närvara vid de senaste gudstjänsterna? Ingen fara! En del av våra gudstjänster och högmässor spelas in och går i efterhand att se här via följande länkar: