NÄRPES FÖRSAMLING INFORMERAR

LEDIGA TJÄNSTER

Närpes församling söker en barnledarvikarie i arbetsavtalsförhållande.

För uppgiften kan antas person som avlagt grundexamen i barn- och familjearbete eller som har annan lämplig utbildning eller erfarenhet som församlingen godkänner för uppgiften. Barnledaren avlönas enligt kravgrupp 401 i kyrkans kollektivavtal. Anställningen inleds i vecka 33 och pågår t.o.m. utgången av vårterminen 2021.

Ansökningar inlämnas senast 3 augusti före kl. 16 till Närpes församling, Kyrktåget 2 A 1, 64200 Närpes, i slutet kuvert märkt "barnledarvikariat". Närmare upplysningar ger ansvariga för barnverksamheten Jenny Långkvist på telefon 050 370 2976.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÄR DU ÅRETS 50-ÅRS KONFIRMAND?

Med hänsyn till det rådande läget med coronapandemin samt därtill hörande restriktioner har Närpes församling beslutat att inte samla årets 50-års konfirmander till träff detta år, detta gäller de som blivit konfirmerade i Närpes, Pörtom eller Övermark kyrka året 1970. I stället bjuder vi till en glad träff för er sommaren 2021 och återkommer med mera info då.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÄRPES FÖRSAMLINGS INFO UNDER CORONAPANDEMIN

Med hänvisning till statsrådets beslut har Närpes församling diskuterat den uppkomna situationen med anledning av Corona-viruset och vill så långt det är möjligt bära ansvar för att minska smittospridningen. 

Fr.o.m. 1.6.2020 kan över 50 personer delta i gudstjänster och förrättningar i kyrkan men man ska följa myndigheternas anvisningar om hygien och säkerhetsavstånd. Det maximala antalet deltagare är 500 personer.

- Gudstjänster hålls i Närpes kyrka varje helgdag kl. 12. Från söndag 7.6.2020 firar vi gudstjänst med församlingen närvarande i kyrkan. Gudstjänsterna sänds fortsättningsvis även via gudstjänstkanal eller via webben. 

Kyrkliga förrättningar - dop, vigsel och jordfästning - ordnas enbart i kyrkorna och kan från 1.6.2020 ordnas med flera än 50 personer deltagare genom att följa myndigheternas anvisningar om hygien och säkerhetsavstånd.

- Dopfester, bröllopsfester och minnesstunder är privata tillställningar och då får högst 50 personer delta i enlighet med statsrådets riktlinje.Mottagningen på församlingskansliet är tillsvidare stängd. Ta istället kontakt via telefon 06 220 4200 eller e-post narpes.pastorskansliet [at] evl.fi 

 

07 julBönesamling på FMC, E. Carling m.fl. Alla är välkomna!
Tid: tisdag kl.10:00
Plats: Muu tila
07 julKyrkogårdsvandring på kyrkogården i Närpes. Guidning i mindre grupper och kaffeservering i coronastyle. Deltagaravgift 5€ kaffeservering ingår. Arr: Närpes Guideklubb r.f.
Tid: tisdag kl.18:00
Plats: Närpes begravningsplats
11 julLördagssamling på Fridskär, Bertel Lindvik.
Tid: lördag kl.18:00
Plats: Muu tila
12 julGudstjänst i Pörtoms kyrka Ulf Sundqvist, Kristiina Heikkilä
Tid: söndag kl.10:00
Plats: Pörtoms kyrka
12 julGudstjänst i Närpes kyrka, Gunnar Weckström pred., Ulf Sundqvist lit., Kristiina Heikkilä
Tid: söndag kl.12:00
Plats: Närpes kyrka
14 julKyrkogårdsvandring på kyrkogården i Övermark och i kyrkan. Guidning i mindre grupper och kaffeservering i coronastyle. Deltagaravgift 5€ kaffeservering ingår. Arr: Närpes Guideklubb r.f.
Tid: tisdag kl.18:00
Plats: Övermarks kyrka, Övermarks begravningsplats

Detta är vi på facebook!

På Facebook uppdaterar vi om olika aktuella händelser, sådant som varit, eller också delar med oss av kommande händelser, information eller andra intressepunkter. 

Gudstjänst TV

Hade du inte möjlighet att närvara vid de senaste gudstjänsterna? Ingen fara! En del av våra gudstjänster och högmässor spelas in och går i efterhand att se här via följande länkar: