NÄRPES FÖRSAMLING INFORMERAR

NÄRPES FÖRSAMLINGS INFO UNDER CORONAPANDEMIN

Med hänvisning till regionförvaltningens beslut har Närpes församling diskuterat den uppkomna situationen med anledning av Corona-viruset och vill så långt det är möjligt bära ansvar för att minska smittospridningen. 

Gudstjänster sänds endast via gudstjänstkanalen eller via webben från Närpes kyrka t.o.m. 22.11.2020. Från första advent 29.11 hålls gudstjänster i alla kyrkor med max. 50 personer. Vi uppmanar alla som kommer till våra gudstjänster att följa myndigheternas anvisningar om hygien, säkerhetsavstånd och användning av ansiktsmask.

Kyrkliga förrättningar - dop, vigsel och jordfästning - ordnas enbart i kyrkorna med max 10 personer under tiden t.o.m. 15.11.2020. Under tiden 16-30.11.2020  kan förrättningar ordnas med max 50 personer genom att följa myndigheternas anvisningar om hygien och säkerhetsavstånd.

Dopfester, bröllopsfester och minnesstunder är privata tillställningar och deltagarantal i enlighet med regionförvaltningens riktlinje. Inga minnesstunder ordnas i församlingshemmena fram till årsskiftet.

Pastorskansliet är stängt för fysiska kundbesök fram till 30.11.2020. Betjäningen under denna tid sköts per telefon och e-post.

Diakoniverksamheten Uppehåll med den regelbundna diakoniverksamheten fram till 30.11.2020. Matbanken vid Café Albert upprätthålls som vanligt dock utan servering. Vi finns även till för er som behöver prata, själavårdande samtal, per telefon. Tag frimodigt kontakt!

Musikverksamheten Uppehåll med den regelbundna körverksamheten fram till 30.11.2020. Fredagar veckans sång på församlingens Instagram. 

Barnverksamheten Uppehåll med den regelbundna barnverksamheten fram till 30.11.2020.

Ungdomsverksamheten Uppehåll med den regelbundna ungdomsverksamheten fram till 30.11.2020.

Övrig verksamhet Följ med vår veckoannonsering och information på hemsidan om vilken verksamhet som ordnas.

Infon uppdaterad 6.11

26 novMorgonandakt sänds från Närpes kyrka, kan ses via kyrkkanalen eller via länk på hemsidan
Tid: torsdag kl.09:30
Plats: Närpes kyrka
27 novMorgonandakt sänds från Närpes kyrka, kan ses via kyrkkanalen eller via länk på hemsidan
Tid: fredag kl.09:30
Plats: Närpes kyrka
29 novBarnvänlig gudstjänst i Övermark kyrka Sundqvist, Rosengård
Tid: söndag kl.10:00
Plats: Övermarks kyrka
29 novBarnvänlig gudstjänst i Pörtom kyrka, Sundqvist, Lindén-Liljehage, Heikkilä, barnledarna, blåsmusikanter.
Tid: söndag kl.13:00
Plats: Pörtoms kyrka
06 decSjälvständighetsdagens gudstjänst i Övermark kyrka, Jakobsson, Rosengård
Tid: söndag kl.10:00
Plats: Övermarks kyrka
06 decSjälvständighetsdagens gudstjänst i Närpes kyrka, Ingvesgård, Rosengård
Tid: söndag kl.12:00
Plats: Närpes kyrka

Detta är vi på facebook!

På Facebook uppdaterar vi om olika aktuella händelser, sådant som varit, eller också delar med oss av kommande händelser, information eller andra intressepunkter. 

Gudstjänst TV

Hade du inte möjlighet att närvara vid de senaste gudstjänsterna? Ingen fara! En del av våra gudstjänster och högmässor spelas in och går i efterhand att se här via följande länkar: