NÄRPES FÖRSAMLING INFORMERAR

NÄRPES FÖRSAMLINGS INFO UNDER CORONAPANDEMIN

Med hänvisning till regionförvaltningens beslut har Närpes församling diskuterat den uppkomna situationen med anledning av Corona-viruset och vill så långt det är möjligt bära ansvar för att minska smittospridningen. 

Gudstjänster Från första advent 29.11 hålls gudstjänster i alla kyrkor med max. 200 personer. Vi uppmanar alla som kommer till våra gudstjänster att följa myndigheternas anvisningar om hygien, säkerhetsavstånd och användning av ansiktsmask.

Kyrkliga förrättningar - dop, vigsel och jordfästning - ordnas enbart i kyrkorna med max 200 personer genom att följa myndigheternas anvisningar om hygien och säkerhetsavstånd.

Dopfester, bröllopsfester och minnesstunder är privata tillställningar och deltagarantal i enlighet med regionförvaltningens riktlinje. Inga minnesstunder ordnas i församlingshemmena fram till årsskiftet.

Pastorskansliet är öppet från 1.12.2020 måndag-fredag kl. 10-12 och 13-15.

Diakoniverksamheten I enlighet med omständigheterna så inleds ingen gruppverksamhet på diakonisidan mera i höst. Verksamhetsåret avslutas dock med en planerad pensionärssamling/julfest både i Närpes kyrka och i Pörtom kyrka onsdag 16.12. Säkerhetsavstånd och munskydd rekommenderas. Sånger, psalmer och en julhälsning i papperspåse får man med sig hem, ingen servering. Matbanken vid Café Albert upprätthålls som vanligt dock utan servering. Vi finns även till för er som behöver prata, själavårdande samtal, per telefon. Tag frimodigt kontakt!

Musikverksamheten Fr.o.m. 1.12 kan körövningar hållas. Vi följer allmänna säkerhetsrekommendationer. Kantorerna kontaktar sina egna grupper. Närmare information fås av ledande kantorn Gerd Lindén-Liljehage. Veckans sång på Instagram håller paus tillvidare. P.g.a. pandemin övar vi inga julkörer i år. De vackraste julsångerna sjungs på svenska utan sittande publik på följande sätt: Övermark 18.12 kl. 18 utomhus i centrum, Pörtom 19.12 kl. 18 som filmad sändning via NärTV, Närpes 20.12 kl. 19 som direktsändning via KyrkTV. Häften för De vackraste julsångerna har delats ut i postlådor i viss omfattning. Dessvärre har det inte varit möjligt att dela till varje församlingsbo. Vi ber er ha överseende med detta.

Kauneimmat joululaulut lauletaan Närpiön kirkossa jumalanpalveluksen yhteydessä 27.12 klo. 18.00. Tilaukseen saa tulla korkeintaan 200 henkilöä.

Övrig verksamhet Följ med vår veckoannonsering och information på hemsidan om vilken verksamhet som ordnas.

Infon uppdaterad 1.12.2020

04 decJULKONSERT i Närpes kyrka med Fredrik Furu och Frida Andersson
Tid: fredag kl.19:00
Plats: Närpes kyrka
06 decSjälvständighetsdagens gudstjänst i Övermark kyrka, Jakobsson, Heikkilä
Tid: söndag kl.10:00
Plats: Övermarks kyrka
06 decSjälvständighetsdagens gudstjänst i Närpes kyrka, Ingvesgård, Rosengård
Tid: söndag kl.12:00
Plats: Närpes kyrka
06 decSjälvständighetsdagens gudstjänst i Pörtom kyrka, Sundqvist, Heikkilä, Legato
Tid: söndag kl.13:00
Plats: Pörtoms kyrka
06 decLjuståg till hjältegravarna vid Närpes kyrka från f.d, pastorskansli. Ta med eget ljus och en flagga om du vill. Efter ljusnedläggningen bjuder församlingen på glögg och pepparkaka utomhus vid kyrkan.
Tid: söndag kl.18:00
Plats: Muu tila
08 decFinländsk orgelmusik i Pörtoms kyrka. Gerd Lindén- Liljehage.
Tid: tisdag kl.19:00
Plats: Pörtoms kyrka

Detta är vi på facebook!

På Facebook uppdaterar vi om olika aktuella händelser, sådant som varit, eller också delar med oss av kommande händelser, information eller andra intressepunkter. 

Gudstjänst TV

Hade du inte möjlighet att närvara vid de senaste gudstjänsterna? Ingen fara! En del av våra gudstjänster och högmässor spelas in och går i efterhand att se här via följande länkar: