Detta är på gång!

50-års konfirmander!

Du som konfirmerats i Närpes kyrka år 1969 är med maka/make/vän hjärtligt välkommen på 50-års träff söndag 23.06.2019. Högmässa kl. 12. Efteråt mat och kaffe (15 euro/pers.), program o fri samvaro i församlingshemmet. Anmäl senast 14.6 till +358 (0)6 220 4200 eller narpes.pastorskansli [at] evl.fi meddela ev. dieter.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Närpes församling söker

En barnledarvikarie i arbetsavtalsförhållande. Behörig är person som avlagt grundexamen i barn- och familjearbete eller som har annan lämplig utbildning eller erfarenhet som församlingen godkänner för uppgiften. Barnledaren avlönas enligt kravgrupp 401 i kyrkans kollektivavtal. Anställningen inleds då klubbverksamheten startar hösten 2019, och vikariatet fortgår tills vårterminen 2020 avslutas.

Ansökning inlämnas före kl. 16 fredagen den 31 maj 2019 till Närpes församling, Kyrktåget 2 A 1 64200 Närpes, i slutet kuvert märkt ”barnledarvikariat”. Närmare upplysningar ger ansvariga för barnverksamheten Jenni Broo på telefon 040-7117688.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Donera till Gemensamt Ansvar genom Närpes församling.

Tack för ditt bidrag!Häng med i våra evenemang som händer runt om i Närpes. Datum och tider hittas i evenemangskalendern nedan.

 

 

20 majFörsamlingsutfärd till Stundars i Solf med lunch på restaurang Fredrikas och andakt i kyrkan samt besök på A.Blombergs bibliotek. Anmälan senast 13.5 till 040 711 7685.
Tid: måndag kl.08:45
Plats: Muu tila
21 majVäntjänstgruppen samlas i församlingshemmet.
Tid: tisdag kl.18:00
Plats: Muu tila
22 majSorgegruppen i församlingshemmet
Tid: onsdag kl.14:00
Plats: Närpes församlingshem
23 majKörövning i Närpes kyrka med Laudate, S:ta Maria församlingskör och S:ta Marian kuoro, S.Lindén
Tid: torsdag kl.19:00
Plats: Närpes kyrka
25 majGemenskapskväll i Töjby bykyrka till förmån för Gemesamt Ansvar
Tid: lördag kl.18:00
Plats: Muu tila
26 majGemensam gudstjänst i Närpes kyrka. Audas-Willman pred., Ingvesgård lit., GL organist,Sam Lindén avtackas. S:ta Maria församlingskör, Laudate, S:ta Marian kuoro
Tid: söndag kl.12:00
Plats: Närpes kyrka

Detta är vi på facebook!

På Facebook uppdaterar vi om olika aktuella händelser, sådant som varit, eller också delar med oss av kommande händelser, information eller andra intressepunkter. 

Gudstjänst TV

Hade du inte möjlighet att närvara vid de senaste gudstjänsterna? Ingen fara! En del av våra gudstjänster och högmässor spelas in och går i efterhand att se här via följande länkar: