Detta är på gång!

50-års konfirmander!

Du som konfirmerats i Närpes kyrka år 1969 är med maka/make/vän hjärtligt välkommen på 50-års träff söndag 23.06.2019. Högmässa kl. 12. Efteråt mat och kaffe (15 euro/pers.), program o fri samvaro i församlingshemmet. Anmäl senast 14.6 till +358 (0)6 220 4200 eller narpes.pastorskansli [at] evl.fi meddela ev. dieter.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Donera till Gemensamt Ansvar genom Närpes församling.

Tack för ditt bidrag!Häng med i våra evenemang som händer runt om i Närpes. Datum och tider hittas i evenemangskalendern nedan.

 

 

19 majGudstjänst i Pörtoms Kyrka. Sundqvist.GL. Efteråt kransnedläggning vid krigargravarna.
Tid: söndag kl.10:00
Plats: Pörtoms kyrka
19 majGudstjänst i Övermarks kyrka. Sundqvist. Emilia Tikkala. Efteråt kransnedläggning vid krigargravarna.
Tid: söndag kl.12:00
Plats: Övermarks kyrka
19 majGudstjänst i Närpes kyrka. Audas-Willman.GL. Sånggrupp. Efteråt kransnedläggning vid krigargravarna.
Tid: söndag kl.12:00
Plats: Närpes kyrka
19 majÅrets 75-åringar tillsammans med make/maka inbjuds till kyrkkaffe och samvaro direkt efter gudstjänsten. Medverkande Audas-Willman, Wallin, Örn. GL.
Tid: söndag kl.13:30
Plats: Närpes församlingshem
20 majFörsamlingsutfärd till Stundars i Solf med lunch på restaurang Fredrikas och andakt i kyrkan samt besök på A.Blombergs bibliotek. Anmälan senast 13.5 till 040 711 7685.
Tid: måndag kl.08:45
Plats: Muu tila
21 majVäntjänstgruppen samlas i församlingshemmet.
Tid: tisdag kl.18:00
Plats: Muu tila

Detta är vi på facebook!

På Facebook uppdaterar vi om olika aktuella händelser, sådant som varit, eller också delar med oss av kommande händelser, information eller andra intressepunkter. 

Gudstjänst TV

Hade du inte möjlighet att närvara vid de senaste gudstjänsterna? Ingen fara! En del av våra gudstjänster och högmässor spelas in och går i efterhand att se här via följande länkar: