Detta är på gång!

50-års konfirmander!

Du som konfirmerats i Närpes kyrka år 1969 är med maka/make/vän hjärtligt välkommen på 50-års träff söndag 23.06.2019. Högmässa kl. 12. Efteråt mat och kaffe (15 euro/pers.), program o fri samvaro i församlingshemmet. Anmäl senast 14.6 till +358 (0)6 220 4200 eller narpes.pastorskansli [at] evl.fi meddela ev. dieter.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kantorstjänst i Närpes församling

Närpes församling lediganslår att sökas en kantorstjänst som förutsätter någon annan examen godkänd av biskopsmötet (motsvarande c-kantor). Tjänsten tillträds 01.05.2019 eller enligt överenskommelse. Tjänsten finns i Närpes församling och har Pörtoms kapellförsamling som primärt ansvarsområde.

Tjänsten avlönas enligt lönesättning som grundas på Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal och kravgruppsinplacering gjord utgående från arbetsuppgiftsbeskrivning. För närvarande är tjänsten inplacerad i och avlönad enligt kravgrupp 502. Endast konfirmerad medlem i ev.luth. kyrkan kan väljas till tjänsten. Prövotid 6 månader. Den som väljs skall vidare uppvisa straffregisterutdrag. Även person som saknar formell behörighet kan komma i fråga för t.f. anställning. Ansökningshandligar inlämnas före kl. 16 fredag 18.04.2019 till Närpes församling, Kyrktåget 2 A 1, 64200 Närpes, i slutet kuvert märkt "kantorstjänst". Närmare upplysningar ger kyrkoherde Tom Ingvesgård, tel. 050 589 5899.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Donera till Gemensamt Ansvar genom Närpes församling.

Tack för ditt bidrag!Häng med i våra evenemang som händer runt om i Närpes. Datum och tider hittas i evenemangskalendern nedan.

 

 

21 aprGudstjänst i Närpes kyrka Sundqvist pred., Audas-Willman lit., Församlingens körer
Tid: söndag kl.12:00
Plats: Närpes kyrka
21 aprPåsksamling i Luthergården Marcus o Anne Jakobsson, Tom o Christine Skogman med familj, S:ta Marian kuoro, barnprogram
Tid: söndag kl.18:00
Plats: Luthergården
22 aprFinskspråkig påskmässa i Närpes kyrka. Ingvesgård, S Lindén, S:ta Marian kuoro (Pääsiäismessu Närpiön kirkossa. Ingvesgård, S Lindén, S:ta Marian kuoro).
Tid: måndag kl.12:00
Plats: Närpes kyrka
22 aprPåskens sånger i Norrnäs bönehus, Birgitta Sarelin "Kära sånger i psalmbok och Sionsharpa". Inleds med servering.
Tid: måndag kl.18:00
Plats: Muu tila
24 aprPensionärernas GA-dag i Närpes församlingshem. Lunchservering, lotteri. Bildförevisning från Kenya. KÖ, MW,SL
Tid: onsdag kl.12:00
Plats: Närpes församlingshem
24 aprKarasamling i Pörtom församlingshem. Blomberg
Tid: onsdag kl.13:00
Plats: Pörtoms församlingshem

Detta är vi på facebook!

På Facebook uppdaterar vi om olika aktuella händelser, sådant som varit, eller också delar med oss av kommande händelser, information eller andra intressepunkter. 

Gudstjänst TV

Hade du inte möjlighet att närvara vid de senaste gudstjänsterna? Ingen fara! En del av våra gudstjänster och högmässor spelas in och går i efterhand att se här via följande länkar: