Detta är på gång!

Häng med i våra evenemang som händer runt om i Närpes. Datum och tider hittas i evenemangskalendern nedan.
Klicka på evenemanget så får du uppgifter om tid och plats.

50-års konfirmander
Du som konfirmerats i Närpes kyrka år 1967 är med maka/make/vän hjärtligt välkommen på 50-års träff söndag 25.06.2017. Högmässa kl 12. Efteråt mat och kaffe (15 euro/pers.), program och fri samvaro i församlingshemmet. Anmäl tel. +358 (0)6 220 4200 eller e-post narpes.pastorskansli [at] evl.fi senast fredag 16.06, meddela eventuella dieter.

Intresserad av frivilligverksamhet?
Kom ihåg att fylla i frågeformuläret om frivilligarbete och lämna in senast 30.05.2017. 
Blanketten kan även skrivas ut här

 

 

28 maj
Körkonsert i Närpes kyrka med Ceciliakören, dir. Pia Bengs. Programblad á 10 euro.

Tid:
söndag kl: 15:00
Plats:
Närpes kyrka

03 jun
Skolgudstjänst för åk 1-6 i Övermark kyrka

Tid:
lördag kl: 09:00
Plats:
Övermarks kyrka

03 jun
Skolgudstjänst för åk 1-6 i Närpes kyrka

Tid:
lördag kl: 09:00
Plats:
Närpes kyrka

03 jun
Skolgudstjänst för åk 1-6 i Pörtom kyrka

Tid:
lördag kl: 09:00
Plats:
Pörtoms kyrka

03 jun
Säsongöppning på Fridskär Leif Erikson, Daniel Norrback, Övermark kyrkokör.

Tid:
lördag kl: 19:00
Plats:
Muu tila

04 jun
Högmässa i Pörtoms kyrka. Sundqvist, G.Lindén

Tid:
söndag kl: 10:00
Plats:
Pörtoms kyrka

Detta är vi på facebook!

På Facebook uppdaterar vi om olika aktuella händelser, sådant som varit, eller också delar med oss av kommande händelser, information eller andra intressepunkter. 

Gudstjänst TV

Hade du inte möjlighet att närvara vid de senaste gudstjänsterna? Ingen fara! En del av våra gudstjänster och högmässor spelas in och går i efterhand att se här via följande länkar: