Kontaktauppgifter

Närpes församling
Kambvägen 2 C
64200 Närpes
Telefonnummer: 06 220 4200, 040-7117692 (tel.tid må-fre 9-12)
E-post: narpes.pastorskansli@evl.fi

Församlingskansliet är stängt tillvidare p.g.a Corona. Kontakt helst per e-post

Faktureringsadresser

Kyrkans servicecentral/Närpes församling
++3256++
PB 378
00026 Basware

E-fakturaadress:
00372564418-7

E-postadress till fakturor:
kyrkansservicecentral@bscs.basware.com

Andreas Skrifvars


« Tillbaka