Frågeformulär om strategi för Närpes församling

Närpes församling arbetar på sin strategi och vill gärna höra dina synpunkter. Vad tycker du att församlingen skall satsa på under perioden 2022-2026? Nedan finns frågor som vi hoppas du tar dig tid att svara på. Svara på följande frågor genom att kryssa för det/de alternativ du tycker att står närmast din åsikt. Fyll gärna i fältet för kommentarer om du vill förklara mer ingående eller ge förslag.​​​​​​​ ​​​​​​​Enkäten är tillgänglig under mars månad, och vill man ha enkäten i pappersform, så ta kontakt med t.f ledande diakon Birgitta Lillbäck Engström på tfn. 050-3864565

GUDSTJÄNSTLIVET

Närpes församling firar gudstjänst i Närpes, Övermark och Pörtom kyrka.

Hurdan gudstjänst deltar du gärna i?
VERKSAMHET FÖR OLIKA ÅLDRAR

Till näst frågar vi om vad du önskar för verksamhet i församlingen.

A. Vad önskar du för verksamhet i församlingen för barn?
B. Vad önskar du för verksamhet i församlingen för familjer
C. Vad önskar du för verksamhet i församlingen för ungdomar?
D. Vad önskar du för verksamhet i församlingen för vuxna?
E. Vad önskar du för verksamhet i församlingen inom diakonin?
F. Vad önskar du dig för verksamhet i församlingen inom missionen?
G. Vad önskar du dig för verksamhet i församlingen inom musiken?
VÅRA VERKSAMHETSUTRYMMEN

Församlingen har verksamhet på olika håll i Närpes

FRIVILLIGARBETE

Församlingsmedlemmarna bildar församlingen. I verksamheten behövs många frivilliga medarbetare

KOMMUNIKATION OCH SOCIALA MEDIER

Närpes församling är också en del av den digitala världen. Vi strömmar gudstjänster, finns på sociala medier och bandar in både andakter och musikstunder.

Vilka kommunikationskanaler är bäst för dig?
Julhälsning och julkalendern 2020

Församlingen sände ut en julkalender på sociala medier i december 2020

Märkte du julhälsningen och följde du med i julkalendern 2020?
TACK!

Tack för din insats för församlingens kommande strategi.