NÄRPES FÖRSAMLING INFORMERAR

NÄRPES FÖRSAMLING SÖKER SÄSONGARBETSKRAFT

för timanställningar vid begravningsplatserna i Närpes, Övermark och Pörtom sommaren 2021.

Anmäl intresse till Jan-Erik Frantz (Närpes) tel. 040 831 5147, Johan Nordlund (Övermark och Pörtom) tel. 045 200 7889 senast inom januari månad. 

Beslut om anställning tas i början av februari.

------------------------------------------------------------------

NÄRPES FÖRSAMLINGS INFO UNDER CORONAPANDEMIN

Närpes församling har diskuterat den uppkomna situationen med anledning av Corona-viruset och vill så långt det är möjligt bära ansvar för att minska smittospridningen. 

Vi uppmanar alla som kommer till våra gudstjänster och förrättningar att följa myndigheternas anvisningar om hygien, säkerhetsavstånd och användning av ansiktsmask. Delta inte om du har förkylningssymptom eller symptom som tyder på luftvägsinfektion.

Gudstjänster sänds endast televiserade från samtliga kyrkor. Se närmare vår annonsering.

Kyrkliga förrättningar - dop, vigsel och jordfästning - ordnas enbart i kyrkorna och kan ordnas med 20 personer om säkerheten kan garanteras.

Dopfester, bröllopsfester och minnesstunder är privata tillställningar och deltagarantal i enlighet med regionförvaltningens riktlinje. Inga minnesstunder ordnas i församlingshemmena.

Övrig verksamhet Följ med vår veckoannonsering och information på hemsidan om vilken verksamhet som ordnas.

Infon uppdaterad 13.01.2021

27 janMorgonandakt sänds från Närpes kyrka, kan ses via kyrkkanalen eller via länk på hemsidan
Tid: onsdag kl.09:30
Plats: Närpes kyrka
27 janOnsdagsmässa

ONSDAGSMÄSSA i Närpes kyrka onsdag 27.1. kl 18, Audas-Willman, Lindén-Liljehage
Kort nattvardsmässa firas med beaktande av säkerhet och trygghet, högst 10 deltagare. Därför bör du, om möjligt, anmäla dig till prästen på förhand. (Om platserna fylls ordnas en mässa till kl 19.) Delta endast om du är symptomfri. Andningsskydd används. Förhandsanmälda har företräde, andra ges plats om det finns el hänvisas till senare mässa. Frågor och anmälan till Ann-Mari Audas-Willman 0500- 269 789 el ann-mari.audas-willman@evl.fi

Tid: onsdag kl.18:00
Plats: Närpes kyrka
28 janMorgonandakt sänds från Närpes kyrka, kan ses via kyrkkanalen eller via länk på hemsidan
Tid: torsdag kl.09:30
Plats: Närpes kyrka
29 janMorgonandakt sänds från Närpes kyrka, kan ses via kyrkkanalen eller via länk på hemsidan
Tid: fredag kl.09:30
Plats: Närpes kyrka
31 janGudstjänst i Övermark kyrka, Jakobsson pred., Ingvesgård lit., Rosengård, Heikkilä. OBS! Sänds endast televiserad.
Tid: söndag kl.12:00
Plats: Övermarks kyrka
01 febMorgonandakt sänds från Närpes kyrka, kan ses via kyrkkanalen eller via länk på hemsidan
Tid: måndag kl.09:30
Plats: Närpes kyrka

Gudstjänst TV

Hade du inte möjlighet att närvara vid de senaste gudstjänsterna? Ingen fara! En del av våra gudstjänster och högmässor spelas in och går i efterhand att se här via följande länkar: