NÄRPES FÖRSAMLING INFORMERAR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÄRPES FÖRSAMLINGS INFO UNDER CORONAPANDEMIN

Med hänvisning till statsrådets beslut har Närpes församling diskuterat den uppkomna situationen med anledning av Corona-viruset och vill så långt det är möjligt bära ansvar för att minska smittospridningen. 

Fr.o.m. 1.6.2020 kan över 50 personer delta i gudstjänster och förrättningar i kyrkan men man ska följa myndigheternas anvisningar om hygien och säkerhetsavstånd. Det maximala antalet deltagare är 500 personer.

- Gudstjänster hålls i Närpes kyrka varje helgdag kl. 12. Från söndag 7.6.2020 firar vi gudstjänst med församlingen närvarande i kyrkan. Gudstjänsterna sänds fortsättningsvis även via gudstjänstkanal eller via webben. 

Kyrkliga förrättningar - dop, vigsel och jordfästning - ordnas enbart i kyrkorna och kan från 1.6.2020 ordnas med flera än 50 personer deltagare genom att följa myndigheternas anvisningar om hygien och säkerhetsavstånd.

- Dopfester, bröllopsfester och minnesstunder är privata tillställningar och då får högst 50 personer delta i enlighet med statsrådets riktlinje.

 

 

29 sepSymöte startar i Pörtom församlingshem, Wallin
Tid: tisdag kl.13:00
Plats: Pörtoms församlingshem

Detta är vi på facebook!

På Facebook uppdaterar vi om olika aktuella händelser, sådant som varit, eller också delar med oss av kommande händelser, information eller andra intressepunkter. 

Gudstjänst TV

Hade du inte möjlighet att närvara vid de senaste gudstjänsterna? Ingen fara! En del av våra gudstjänster och högmässor spelas in och går i efterhand att se här via följande länkar: