Personal

Vi arbetar för Närpes församling

Tom Ingvesgård
Kyrkoherde
Mobiltelefon: 
050 589 5899
E-post: 
tom.ingvesgard [at] evl.fi
Ann-Mari Audas-Willman
Kaplan
Mobiltelefon: 
050 026 9789
E-post: 
ann-mari.audas-willman [at] evl.fi
Ulf Sundqvist
Kaplan i Pörtoms kapellförsamling
Mobiltelefon: 
040 711 7682
E-post: 
ulf.sundqvist [at] evl.fi
Marcus Jakobsson
Kaplan i Övermarks kapellförsamling
Mobiltelefon: 
040 711 7681
E-post: 
marcus.jakobsson [at] evl.fi
Gerd Lindén-Liljehage
Kantor
Mobiltelefon: 
040 711 7683
E-post: 
gerd.linden [at] evl.fi
Nanna Rosengård
Kantor
Mobiltelefon: 
044 330 3278
E-post: 
nanna.rosengard [at] evl.fi
Kristiina Heikkilä
Kantor
Mobiltelefon: 
044 273 0215
E-post: 
kristiina.heikkila [at] evl.fi
Kristina Örn
Diakon, tjänstledig 01.07.2020-30.06.2021
Mobiltelefon: 
050 386 4565
E-post: 
kristina.orn [at] evl.fi
Maria Wallin
Diakon
Mobiltelefon: 
040 711 7685
E-post: 
maria.wallin [at] evl.fi
Birgitta Lillbäck Engström
Diakonvikarie
Mobiltelefon: 
050 386 4565
E-post: 
birgitta.lillback [at] evl.fi
Anders Blomberg
Diakonvikarie
Mobiltelefon: 
040 711 7696
E-post: 
anders.blomberg [at] evl.fi
Patric Sjölander
Ansvarig för ungdomsverksamheten
Mobiltelefon: 
040 711 7687
E-post: 
patric.sjolander [at] evl.fi
Jenny Långkvist
Ansvarig för barn och familjeverksamheten
Mobiltelefon: 
040 711 7688
E-post: 
jenny.langkvist [at] evl.fi
Ida Lagerström
Barnledare, moderskapsledig fr.o.m. 26.11.2019
Mobiltelefon: 
040 711 7691
E-post: 
ida.lagerstrom [at] evl.fi
Carita Stenberg
Barnledare
Mobiltelefon: 
040 711 7690
E-post: 
carita.stenberg [at] evl.fi
Andreas Skrifvars
Barnledarvikarie
Mobiltelefon: 
040 711 7691
E-post: 
andreas.skrifvars [at] evl.fi
Per-Erik Björklund
Församlingsmästare, Närpes
Mobiltelefon: 
040 836 4793
E-post: 
per-erik.bjorklund [at] evl.fi
Jan-Erik Frantz
Församlingsmästare, Närpes
Mobiltelefon: 
040 8315147
E-post: 
jan-erik.frantz [at] evl.fi
Johan Nordlund
Församlingsmästare, Pörtom och Övermark
Mobiltelefon: 
045 2007889
E-post: 
johan.nordlund [at] evl.fi
Josefine Sigg
Husmor, Närpes, vikarie
Mobiltelefon: 
045 346 1300
E-post: 
josefine.sigg [at] evl.fi
Carola Rosendahl
Församlingssekreterare
Telefon: 
06 220 4200
Mobiltelefon: 
040 711 7692
E-post: 
carola.rosendahl [at] evl.fi
Kjell Storgeust
Ekonomichef
Telefon: 
06 220 4240
Mobiltelefon: 
040 711 7680
E-post: 
kjell.storgeust [at] evl.fi
Camilla Nordström
Byråsekreterare
Telefon: 
06 220 4241
Mobiltelefon: 
040 711 7693
E-post: 
camilla.nordstrom [at] evl.fi