Vuxenkörer

Övermark kören

Ledare Nanna Rosengård

Kör i traditionell stil som sjunger i gudstjänster i Övermarks kyrka och vid andra tillfällen i kapellförsamlingen samt medverkar vid gemensamma satsningar inom hela församlingen. Övningar i Övermarks församlingshem tisdagar kl. 17.30-18.30.

 

Övermark gospel

Ledare Nanna Rosengård

Övar i Övermarks församlingshem tisdagar kl. 19.00-20.00.

 

Pörtomkören

Ledare Gerd Lindén-Liljehage

En ungdomlig och högklassig kyrkokör med varierande repertoar. Vi sjunger både med ackompanjemang och a cappella vid gudstjänster i Pörtoms kyrka samt vid gemensamma satsningar inom hela församlingen. Satsar mycket på egna konserter. Övningar i Pörtoms församlingshem torsdagar kl. 19.00-20.30.

 

Seniorkören

Ledare Kristiina Heikkilä

Repertoaren består av lätta och trevliga andliga sånger, både unisont och tvåstämmigt. Övningar i Pörtoms församlingshem torsdagar kl. 13.00-14.00.

 

Lovsångsgrupp

Ledare Gerd Lindén-Liljehage och Anne Jakobsson

För dej som vill uttrycka din tro med lovsång. Medverkar i förböns- och lovsångsgudstjänsterna sista söndagen i månaden. Övningar sista onsdagen i månaden i Arken kl. 19.00-20.00.

 

Laudate

Ledare Sam Lindén

Kör som verkar inom församlingen och har sitt ursprung i evangelieföreningen. Sjunger i församlingens gudstjänster men har mycket verksamhet förlagd till Luthergården. Kören har höga ambitioner och sjunger lite svårare repertoar. Övningar i Luthergården tisdagar kl. 18.30-19.30.

 

S:ta Maria församlingskör

Ledare Gerd Lindén-Liljehage

En kör som passar alla daglediga oberoende av ålder. Vi sjunger enkla andliga sånger, mest unisont men också tvåstämmigt. Vi medverkar i församlingens gudstjänstliv. Övningar i Arken onsdagar kl. 16.15-17.00.

 

S:ta Marian kuoro

Ledare/johtajana Kristiina Heikkilä

Församlingens finskspråkiga kör (damkör) som sjunger olika typer av repertoar 1-3 stämmigt. Medverkar i de finskspråkiga gudstjänsterna och vid andra tillfällen. Vi vill också gärna ha med män i kören! Finns det intresserade som vill sjunga på finska så välkommen med. Övningar i Arken onsdagar kl. 18.00-19.00.

Seurakunnan suomenkielinen kuoro (naiskuoro) jossa lauletaan vaihtelevaa ohjelmistoa 1-3 äänisesti. Osallistumme suomenkielisiin jumalanpalveluksiin ja myös muihin tilaisuuksiin. Toivomme myös miehiä mukaan kuoroon! Jos kiinnostuneita on niin tervetuloa mukaan. Harjoitukset Arkenissa keskiviikkoisin klo. 18.00-19.00.

 

Kontaktpersoner:

Gerd Lindén-Liljehage, A-kantor

tel 040 711 7683

gerd.linden [at] evl.fi

Nanna Rosengård, t.f. C-kantor

tel 044 330 3278

nanna.rosengard [at] evl.fi

Kristiina Heikkilä, t.f. C-kantor

tel 044 273 0215

kristiina.heikkila [at] evl.fi