Vigsel

Jesus sade: "Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt."

(Matt 19:4-6)Vid en vigsel ingår en man och en kvinna äktenskap med varandra. Detta sker offentligt med åtminstone två vittnen närvarande. Vigseln kan hållas i kyrkan eller på annan lämplig plats, som bestäms i samråd med vigselförrättaren, som vid kyrkliga vigslar är en präst.

Vigseln är en gudstjänst, vid vilken makarna tar emot Guds välsignelse för sitt gemensamma liv. Detta är viktigt att beakta när man väljer musik och sånger som framförs vid vigseln.

Före vigseln skall paret anhålla om hindersprövning på församlingens kansli senast en vecka före vigseln.

Kyrkans sidor om vigsel