Verksamhet för barn under skolåldern

Kyrkans barntimme

Kyrkans barntimme är barnens gudstjänst där det finns utrymme för stillhet, fart, förundran och fest. En plats där varje barn blir sett. I kyrkans barntimme får man också höra spännande berättelser om Gud och sjunga. Lärarna är frivilliga vuxna människor som ställer upp för att barnen skall få uppleva Guds närvaro i vardag och fest.

Kyrkans barntimme följer samma princip som söndagsskolan men träffas i regel inte på en söndag utan på vardagar.

Kyrkans barntimme är till för dig i åldern 4-12 år. Ingen avgift och ingen anmälan!

Knattemusik

Nytt för detta läsår är knattemusik för 4-6 åringar, med sång och musik i Norrnäs bönehus. 2-3 åringar får delta tillsammans med en vuxen.

Dagklubb

Dagklubben är ett led i kyrkans dopundervisning. Ni välkomnas med i en rolig, utvecklande, meningsfull och förmånlig verksamhet för barn i åldern 4-6 år. Barnen får leka, lyssna till bibelberättelser, pyssla, sjunga och äta en egen matsäck tillsammans med utbildade och erfarna barnledare. I våra grupper vill vi lyfta fram det kristna budskapet samt lära barnen att respektera och bry sig om varandra.

Anmälan till dagklubben sker i april månad. Dagklubbens läsår omfattar månaderna september-maj.

Dagklubbarna finns i:

Närpes, Arken, Hörnvägen 2, 64200 Närpes

Övermark, Församlingsstugan, Vasavägen 1522 B, 64610 Övermark

Kyrkans barntimme:

Luthergården, tisdagar kl. 18-19

Knattemusik:

Norrnäs bönehus, onsdagar kl. 18-19

Dagklubbar:

Närpes måndagar och onsdagar kl. 9-12

Övermark tisdagar och torsdagar kl. 13-16

Kontaktperson:

Jenny Långkvist, ansvarig för barnverksamheten

tel 040 711 7688

jenny.langkvist [at] evl.fi