Verksamhet för barn i skolålderna

Kyrkans barntimme

Kyrkans barntimme är barnens gudstjänst där det finns utrymme för stillhet, fart, förundran och fest. En plats där varje barn blir sett. I kyrkans barntimme får man också höra spännande berättelser om Gud och sjunga. Lärarna är frivilliga vuxna människor som ställer upp för att barnen skall få uppleva Guds närvaro i vardag och fest.

Kyrkans barntimme är till för dig i åldern 4-12 år. Ingen avgift och ingen anmälan!

Junior och Minior

Junior och Minior är till för dig i åk 1-6. Vi har ett varierat program med pyssel, lekar, tävlingar, bakning, utflykter m.m. Varje samling inleds med en andakt.

 

 

Junior

Pörtom församlingshem, varannan måndag kl. 14.30-16.15

Norrnäs bönehus, onsdagar kl. 18-19

Minior 

Arken, måndagar och onsdagar kl. 13-16

Pörtom församlingshem, varannan måndag  kl 12.45-14.30

Pjelax f.d. banklokalen, tisdagar kl 13-15

 

Kontaktperson:

Jenny Långkvist, ansvarig för barnverksamheten

tel 040 711 7688

jenny.langkvist [at] evl.fi